Zaposleni

Nenastavno osoblje:

 

Milena Despotović, direktor

Srđan Marijanović, sekretar

Stanislava Stojisavljević, pedagog

Dušanka Ćuruvija, pedagog

 

Svetlana Kovač, šef računovodstva

 

Nebojša Bajić, administrativni radnik

 

Vladimir Sotin, medijatekar

 

Nada Ljepojević, medijatekar

 

Nada Jovanović, spremačica

 

Slavka Jožef, spremačica

 

Branko Rajčević, domar

 

Nastavno osoblje:

 

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 

Ljiljana Popović - Goretić (srpski jezik i književnost)

Mirjana Komazec (italijanski jezik)

Sanja Šarić (istorija)

Dragica Perić (fizika i akustika)

Mirna Nedeljkov (biologija)

Milorad Đerić (sociologija, filozofija, građansko vaspitanje)

Dragana Šarčanski (fizičko vaspitanje)

Mirjana Lukač (psihologija)

Jelena Vasović (engleski jezik)

Nevena Sretić (engleski jezik)

Tesmija Hinić (računarstvo)

Violeta Majski (računarstvo)

 

STRUČNI PREDMETI

 

Željka Milošević (dizajn zvuka)

Goran Kulić (dizajn zvuka)

Anđela Jeremić (muzikolog)

Mina Bošnjak (hor, orkestar)

Mirjana Mešinkovski (muzikolog),

 

KLAVIR

 

Ana Nenadić

Marta Malbaša

Tereza Žili

Irenke Mijailović, šef aktiva niže škole

Miroslav Popović

Marina Džukljev

Filip Čapo

Nikola Radaković, šef aktiva srednje škole

Lea Porobić

Marija Obrenović

Marija Jelovac

Sara Ferizović

 

VIOLINA

 

Tanja Radišić

Aleksandra Milićević

Jovana Marković

 

VIOLONČELO

 

Adriana Županek

Aleksandra Đurić - Paljenkaš

 

GITARA

 

Aleksandra Spasojević

Aleksandar Pešić

Miroslav Stojisavljević

Marko Radojković

 

HARMONIKA

 

Nikola Malidžan

Milica Malidžan

Mate Mesaroš (zamena za Milicu Malidžan)

 

DUVAČI

 

Gordana Basta Molnar, oboa

Veselin Vukadin, klarinet

Miloš Radović, klarinet

Dejana Živković, flauta

mr Lidija Knajp, flauta

Zoltan Lukačević, limeni duvački instrumenti

 

SOLO PEVANjE

 

Silvia Minea

Milica Majstorac

 

SOLFEĐO

 

Nevenka Despotović

Ilona Varga

Tamara Ranisavljev

Dejan Kujundžić

Leonora Povazai Sekulić

Mihajlo Parčetić („cicibani")

 

ETNOMUZIKOLOŠKI SMER

 

Ivana Madžarac (tradicionalno pevanje)

Zoran Bogdanović (tradicionalno sviranje)

 

TAMBURA

 

Đura Parčetić

Marina Kovač

 

KOREPETITORI

 

Ružica Pavlović

Ksenija Trebovac

Lea Porobić

Miroslav Popović

Marta Malbaša

 

PODRUČNO ODELJENJE U ODŽACIMA

 

Jasna Panić, harmonika (šef aktiva nastavika u Odžacima)

Ana Radojičić, klavir

Miloš Mitić, klavir

Milorad Ćirić, uporedni klavir

Milica Aleksić, flauta

Vladimir Fejdi, violina

Aleksandra Spasojević, gitara

Aleksandar Pešić, gitara

Marko Radojković, gitara

Borislav Birač, tradicionalno pevanje i sviranje

Mina Bošnjak, hor, uporedni klavir

Irena Lazarević, solfeđo

Nadica Lukić, solfeđo