Zaposleni

Nenastavno osoblje:

 

Milena Despotović, direktor

Srđan Marijanović, sekretar

Svetlana Šlajher, sekretar

Stanislava Stojisavljević, pedagog

Dušanka Ćuruvija, pedagog

 

Svetlana Kovač, šef računovodstva

Nebojša Bajić, administrativni radnik

Gordana Lalić, administrativni radnik

Vladimir Sotin, medijatekar

Nada Ljepojević, medijatekar

 

Nada Jovanović, spremačica

Slavka Jožef, spremačica

Zoran Milković, domar

 

Nastavno osoblje:

 

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 

Ljiljana Popović - Goretić (srpski jezik i književnost)

Mirjana Komazec (italijanski jezik)

Sanja Šarić (istorija)

Dragica Perić (fizika i akustika)

Milorad Đerić (sociologija, filozofija, građansko vaspitanje)

Bojan Marković (fizičko vaspitanje)

Sanja Putić (psihologija)

Jelena Terzijovski (engleski jezik)

Nevena Sretić (engleski jezik)

Tesmija Hinić (računarstvo)

Violeta Majski (računarstvo)

Ivanka Mihajlov (matematika)

Marija Sentđerđi (veronauka)

 

STRUČNI PREDMETI

 

Željka Milošević (dizajn zvuka)

Goran Kulić (dizajn zvuka)

Anđela Jeremić (muzikolog)

Mina Bošnjak (hor, orkestar)

Jovana Basara (hor, orkestar)

Mirjana Mešinkovski (muzikolog),

 

KLAVIR

 

Ana Nenadić

Ana Parčetić

Marta Malbaša

Irenke Mijailović, šef aktiva niže škole

Marina Džukljev

Filip Čapo

Lea Porobić

Marija Jelovac

Sara Ferizović

Milica Nenadić

Stefan Pankalujić

Jovana Radončić

Andreja Terzić

Jovana Jaramaz-Popović

 

VIOLINA

 

Tanja Radišić

Aleksandra Milićević

Jovana Marković

Mina Kaćanski

Zoran Bogdanović

 

VIOLONČELO

 

Adriana Apro Sič

Aleksandra Đurić - Paljenkaš

 

GITARA

 

Aleksandra Spasojević

Aleksandar Pešić

Miroslav Stojisavljević

Viktor Đurić

 

HARMONIKA

 

Nikola Malidžan

Milica Malidžan

Jasna Panić

 

DUVAČI

 

Mario Andreković, oboa

Slavica Zubović, klarinet

Miloš Radović, klarinet

dr Lidija Knajp, flauta

Dejana Milinković, flauta

Zoltan Lukačević, limeni duvački instrumenti

 

SOLO PEVANjE

 

Silvia Minea

 

SOLFEĐO

 

Nevenka Despotović

Ana Pešić

Tamara Ranisavljev

Dejan Kujundžić

Aleksandar Alić („cicibani")

Mihajlo Parčetić

 

ETNOMUZIKOLOŠKI SMER

 

Ivana Jovanović (tradicionalno pevanje)

Zoran Bogdanović (tradicionalno sviranje)

Milica Nenadić (tradicionalno pevanje)

 

TAMBURA

 

Đura Parčetić

Marina Kovač

 

KOREPETITORI

 

Ružica Pavlović

Ksenija Trebovac

Lea Porobić

Stefan Pankalujić

Marta Malbaša

 

IZDVOJENO ODELJENJE U ODŽACIMA

 

Jasna Panić, harmonika (šef aktiva nastavnika u Odžacima)

Milica Majstorac, solo pevanje

Miloš Mitić, klavir

Milorad Ćirić, klavir i korepeticija

Milica Aleksić, flauta

Milica Nestorović, klavir

Vladimir Fejdi, violina i viola

Aleksandra Spasojević, gitara

Aleksandar Pešić, gitara

Viktor Đurić, gitara

Zoran Bogdanović, tradicionalno pevanje i sviranje

Irena Lazarević, solfeđo

Nadica Lukić, solfeđo

Ivana Krža, klavir, solfeđo i hor