Zaposleni

Nenastavno osoblje:

Milena Despotović, direktor
Srđan Marijanović, sekretar
Stanislava Stojisavljević, pedagog
Svetlana Kovač, šef računovodstva
Nebojša Bajić, administrativni radnik
Nada Jovanović, spremačica
Slavka Jožef, spremačica

Nastavno osoblje:

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

Ljiljana Popović - Goretić (srpski jezik i književnost)
Mirjana Komazec (italijanski jezik)
Sanja Šarić (istorija)
Dragica Perić (fizika i akustika)
Mirna Nedeljkov (biologija)
Milorad Đerić (sociologija, filozofija, građansko vaspitanje)
Dragana Šarčanski (fizičko vaspitanje)
Mirjana Lukač (psihologija)
Jelena Vasović (engleski jezik)
Nevena Sretić (engleski jezik)
Tesmija Hinić (računarstvo)
Violeta Majski (računarstvo)

STRUČNI PREDMETI

Željka Milošević (dizajn zvuka)
Goran Kulić (dizajn zvuka)
Anđela Jeremić (muzikolog)
Mirko Pregun (hor, orkestar, harmonija)
Mirjana Mešinkovski (muzikolog), šef aktiva stručnih predmeta


KLAVIR

Ana Nenadić
Marta Malbaša
Tereza Žili
Irenke Mijailović, šef aktiva niže škole
Miroslav Popović
Marina Džukljev
Filip Čapo
Nikola Radaković, šef aktiva srednje škole
Lea Porobić
Marija Obrenović
Marija Jelovac
Sara Ferizović
Ana Lončar odeljenje u Odžacima
Branislava Trifunović  odeljenje u Odžacima

VIOLINA

Tanja Radišić
Vladimir Fejdi
Aleksandra Milićević
Jovana Marković


VIOLONČELO

Adriana Županek, šef aktiva gudačkog odseka
Aleksandra Đurić - Paljenkaš

GITARA

Aleksandra Spasojević
Zlatko Kamerer
Miroslav Stojisavljević
Aleksandar Pešić

HARMONIKA

Nikola Malidžan
Jasna Panić odeljenje u Odžacima
Milica Malidžan

DUVAČI

Gordana Basta Molnar, oboa
Veselin Vukadin, klarinet
Miloš Radović, klarinet
Dejana Živković, flauta
mr Lidija Knajp, flauta
Milica Aleksić, flauta odeljenje u Odžacima
Zoltan Lukačević, limeni duvački instrumenti

SOLO PEVANjE

Silvia Minea
Milica Majstorac odeljenje u Odžacima

SOLFEĐO

Nevenka Despotović
Ilona Varga
Tamara Ranisavljev, šef aktiva solfeđa, niža
Dejan Kujundžić
Leonora Povazai Sekulić
Mihajlo Parčetić („cicibani")
Nadica Lukić  odeljenje u Odžacima
Irena Lazarević odeljenje u Odžacima

ETNOMUZIKOLOŠKI SMER

Ivana Madžarac (tradicionalno pevanje)
Zoran Bogdanović (tradicionalno sviranje)
Borislav Birač (tradicionalno sviranje)

TAMBURA

Đura Parčetić
Marina Kovač

KOREPETITORI

Ružica Pavlović
Ksenija Trebovac
Lea Porobić
Miroslav Popović
Marta Malbaša