Upis u muzičku školu

Upis u srednju muzičku školu

Kalendar upisa za 2018.

 

SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA, UPIS ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

Upis u srednju muzičku školu za školsku 2018/19. God.
Za smerove:
Vokalno instrumentalni
Muzički saradnik- teoretičar
Muzički saradnik- etnomuzikolog
Dizajner zvuka

Prijavljivanje kandidata:
Petak, 11.05.2018. Od 09:00-14:00
Ponedeljak, 14.05.2018. Od 09:00- 14:00

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava (dobija se u muzičkoj školi)
2. Potvrda osnovne muzičke škole da je upisan u završni razred
3. Prijavljivanje vandrednih učenika - starijih od 17 godina

Prijamni ispiti će biti održani:

PONEDELJAK

28. MAJ

10:00

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

(diferencijalni ispit)

-glavni predmet

UTORAK

29. MAJ

10:00
ISPIT ZA NIVO MUZIČKE ŠKOLE - teorija
11:00
ISPIT ZA NIVO MUZIČKE ŠKOLE - solfeđo

PETAK

01. JUN

10:00
DIKTAT (Teoretski odsek, Muzička produkcija)
10:00
SOLFEĐO (vokalno-instrumentalni odsek)
11:00
TEST IZ TEORIJE (Teoretski odsek, Muzička produkcija)

SUBOTA

02. JUN

10:00 - (po rasporedu)
GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)

NEDELJA

03. JUN

11:00 - (po rasporedu)

USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Teoretski odsek, Muzička produkcija)

Napomena: (Učenici koji polažu prijemni ispit na dva odseka polažu solfeđo i teoriju po programu teoretskog odseka a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob)

 

....................................................................................................................................

Prijemni ispiti za narednu školsku godinu
nude mogućnost upisa u srednju muzičku školu „Petar Konjović"
na četiri obrazovna profila:

1. Muzički izvođač (vokalno-instrumentalni)
2. Dizajner zvuka
3. Muzički saradnik- teoretičar
4. Muzički saradnik- etnomuzikolog

PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA PRIJEMNI I DIFERENCIJALNI ISPIT REDOVNIH I VANREDNIH UČENIKA

 

 

 

Bodovanje za upis u srednju muzičku školu (izvod teksta iz Zakona o sistemu vaspitanja i obrazovanja)
tekst možete preuzeti u PDF formatu

Primeri zadataka za prijemni ispit:
Prijemni ispit 2002
Prijemni ispit 2003
Prijemni ispit 2004
Prijemni ispit 2005
Prijemni ispit 2006
Prijemni ispit 2007
Prijemni ispit 2010
Prijemni ispit 2012
Prijemni ispit 2013

VANREDNO ŠKOLOVANJE u srednjoj školi

Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici - moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici. Vanredni učenici koji imaju prethodno završenu neku srednju školu u obavezi su da plaćaju ispite po važećem cenovniku škole.

Ispitni rokovi isti su kao i za osnovnu školu (januarsko-februarski, junski i avgustovski), ali može postojati i novembarski i aprilski, ukoliko to direktor odobri.

Upis u osnovnu muzičku školu

Upis u nižu muzičku školu za školsku 2018/19. God.
Provera sluha biće odžana u:
Ponedeljak , 07.05.2018. 17:00-20:00h
Utorak, 08.05.2018. 17:00-20:00h
Subota, 12.05.2018. 9:00-12:00h
Prijave za upis možete dobiti u kancelariji škole
Više informacija na tel 025 480 100

Upis u predškolsko

Upis u predškolsko za školsku 2018/19. God.
Provera sluha biće odžana u: 
Ponedeljak , 07.05.2018. 17:00-20:00h
Utorak, 08.05.2018. 17:00-20:00h
Subota, 12.05.2018. 9:00-12:00h
Prijave za upis možete dobiti u kancelariji škole
Više informacija na tel 025 480 100