Takmičenje Mita Topalović

123

Takmičenje "Mita Topalović" u Pančevu:

Elena Dimitrić I nagrada, Dunja Jovanović I nagrada. Klasa Silvia Minea, klav.saradnja Ružica Pavlović

Slobodan Dančulović, solo pevanje, I 1 nagrada. Klasa Silvia Minea, klav. saradnja Ružica Pavlović

Anastasija Sandić I nagrada. Klasa Silvia Minea, klav. saradnja Ružica Pavlović

Takmičenje "Mita Topalović" u Pančevu