Femus 2020

123

Na međunarodnom festivalu FEMUS u Subotici, Naši učenici su postigli sledeće rezultate. Klarinet. Luka Merei III nagrada, Ognjen Ogrizović I nagrada. Klasa Miloš Radović, klavirska saradnja Jovana Jaramaz.