Republičko takmičenje 2019

123

Počelo je Republičko takmičenje. Naši učenici postigli su sledeće rezultate:

Solo pevanje:

  • Iva Čičovački I nagrada, Emili Čapo Pohvala. Klasa Silvia Minea, klavirska saradnja Ružica Pavlović.
  • Vuk Kangrga II nagrada, 93,33 boda. Klasa Ana Nenadić.
  • Dunja Jovanović III 1 nagrada. Klasa Silvia Minea, klavir Ružica Pavlović.
  • Nikoleta Malenić III nagrada. Klasa Silvia Minea, klavir Ružica Pavlović.
  • Kristina Afić II nagrada, Emma Juhas II nagrada. Klasa Silvia Minea, klavirska saradnja Ružica Pavlović.
  • Milica Radnić II 1 nagrada. Klasa dr Lidija Knajp, klavirska saradnja Miroslav Popović.