Milica Radnić druga nagrada

123

Milica Radnić maturantkinja flaute je dobila drugu (90 bodova ) nagradu na međunarodnom takmičenju Miodrag Azanjac u Beogradu, klavirska pratnja Miroslav Popović, klasa Lidija Knajp.