Međunarodno takmičenje

123

Na međunarodnom takmičenju "Davorin Jenko" u Beogradu, disciplina klavir, naši učenici postigli su sjajan uspeh. Kaja Mandić Plavšić, klasa Nikola Radaković osvojila je II nagradu, Ana Ostojić, klasa Marina Džukljev, takođe II drugu nagradu, Milorad Ćirić, klasa Đurđija Borić, III nagradu.