X festival vojvodjanske tambure, Sombor 12.03.2014. godine

Muzička škola „Petar Konjović" Sombor je ovogodišnji organizator X festivala vojvodjanske tambure koja i ove godine ima takmičarski karakter.

Takmičenje će se održati 12.03.2014.

Sa željom da negujemo instrument ovog podneblja i očuvamo naš narodni melos molimo Vas da podržite kompozitore i aranžere sa naših prostora da u program mladih tamburaša uvrste barem jednu kompoziciju naših autora sa klavirskom pratnjom.

Pravo takmičenja imaju učenici od 2.razreda OMŠ do 4.razreda SMŠ kao i kamerne grupe i orkestri.

Kompozicije učesnici sami biraju po slobodno izboru. Broj kompozicija i njihovo trajanje su ograničeni u zavisnosti od uzrasta i nivoa izvodjača.

Zbog racionalizacije i samog trajanja Festivala preporučujemo Vam da broj takmičara bude najviše 3 po razredu. Ova preporuka ne obavezuje smanjivanje broja učenika ukoliko se radi o izuzetno talentovanim učenicima.

Propozicije takmičenja možete preuzeti ovde

Оbrazac prijave мožete preuzeti ovde i popunjeno poslati najkasnije do 12.02.2014. na adresu:

Muzička škola „Petar Konjović" (za takmičenje tamburaša)
Venac Petra Bojovića 9, 25 000 Sombor

ili elektronskom poštom na adresu mspks@sbb.rs