Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti 1-2019

adaptacija dela objekta - sanacija postojeće unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije, te postijećih sanitarnih čvorova i čajne kuhinje

 

Javna nabavka male vrednosti 2-2019

Nabavka polukoncertnog klavira za potrebe naručioca

Nabavka polukoncertnog klavira za potrebe naručioca