60. Festival muzičkih škola Zaječar, 08.-13. 05. 2016.

123

Na 60. Festivalu muzičkih škola ekipu naše škole su predstavljali sledeći učenici i njihovi nastavnici:

Nenad Gvozdenac I nagrada 97 bodova, truba, klasa Zoltan Lukačević, korepeticija Ksenija Trebovac
Una Ognjenović I nagrada 94 bodova, flauta, klasa Dejana Živković, korepeticija Ksenija Trebovac
Olivera Krivokuća I nagrada 96 bodova, solo pevanje, klasa Milica Majstorac, korepeticija Ksenija Trebovac
Hedvig Oršovai I nagrada 96 bodova, klavir, klasa Marija Jelovac

Ukupan plasman škole: I nagrada 95,75