21. Međunarodno takmičenje „Petar Konjović

123

Na takmičenju „Petar Konjović" u Beogradu koje je bilo održano od 7. do 11. maja su učestvovali:

Klavir:
Katarina Malbaša, III nagrada, klasa Nikola Radaković

Solo pevanje:
Dušan Dakić, II nagrada, klasa Silvia Minea, korepeticija Ružica Pavlović
Aleksandra Zvicer, III nagrada, klasa Silvia Minea, korepeticija Ružica Pavlović
Olivera Krivokuća, II nagrada, klasa Milica Majstorac, korepeticija Ružica Pavlović