X vojvodjanski guitar fest

123

U organizaciji asocijacije gitarista Vojvodine na 10. Gitarskom takmičenju, u periodu od 08. do 10. aprila, nastupili su:

  • Taša Kucurski, I nagrada, 95.5 bodova, klasa Aleksandra Spasojević
  • Filip Krempatić, I nagrada, 95.25 bodova, klasa Aleksandra Spasojević
  • Lana Kucurski, II nagrada, 87.25 bodova, klasa Aleksandra Spasojević
  • Viktor đurić, II nagrada, 89.25 bodova, klasa Aleksandar Pešić