Takmičenje tamburaša Ada

123

Takmičenje tamburaša
Ada, 06.04.2016.

Na tamburaškom takmičenju održanom u Adi, 06. aprila, naši učenici su nastupili u sledećem sastavu i osvojili nagrade:

  • Bošnjak Adel, I nagrada, klasa Djura Parčetić
  • Antunić David, I nagrada, klasa Djura Parčetić
  • Mastilović Marko, I nagrada, klasa Marina Kovač
  • Gradinac Nikola, I nagrada, klasa Marina Kovač
  • Bagi Lea, II nagrada, klasa Djura Parčetić
  • Kolović Marko, II nagrada, klasa Djura Parčetić
  • David Rončević, III nagrada, klasa Marina Kovač
  • Marko Jovanović, III nagrada, klasa Djura Parčetić
  • Tamburaški Orkestar, II nagrada, klasa Djura Parčetić

 

Klavirska saradnja - Ružica Pavlović