Takmičenje mladih pijanista, Šabac

123

Na takmičenju mladih pijanista u Šapcu 01.-03.03.2016. naši učenici su osvojili sledeće nagrade:

Katarina Malbaša, 98 bodova, I-3 nagrada, klasa Nikola Radaković
Aleksandar Gubica, 93 boda, II-1 nagrada, Klasa Marija Obrenović
Hedvig Oršovai, 82 boda, III-3 nagrada, Klasa Marija Jelovac