Medjunarodno takmičenje „Davorin Jenko

123

 

Učenici profesora Zoltana Lukačevića uz klavirsku saradnju prof. Ksenije Trebovac na medjunarodnom takmičenju „Davorin Jenko" svirajući trubu u različitim kategorijama postigli su sledeće rezultate:

Černuš Aleksej, 98.8 bodova, laureat takmičenja
Nenad Gvozdenac 94 boda, II-1 nagrada
Vladimir Merei 92.4 boda, II-4 nagrada