Takmičenje kamerne muzike u Pančevu

123

Trio "Marcato" u sastavu : Ana Ostojić- klavir, Ksenija Janković- violončelo i Arpad Feher- violina u klasi prof. Marine Džukljev na takmičenju kamerne muzike održanom 08.02.2014. u Pančevu osvojili su prvo mesto i poneli titulu laureata takmičenja.