Tambura instrumental festival, Subotica, 24.04.2015.

123

Na međunarodnom takmičenju tambura održanom u Subotici učenik srednje škole Marko Mastilović
je osvojio II nagradu.
Klasa - prof. Marina Kovač
Klavirska pratnja - prof. Ružica Pavlović