Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu

123

Na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu, održanom u petak, 24.04.2015. Učenici klarineta iz klase prof. Miloša Radovića uz klavirsku saradnju prof. Lee Porobić su osvojili:
Luka Merei - I nagrada
Andrej Stanković Bakoš- II nagrada
Oliver Đurković- III nagrada