Takmičenje "Viva la Musica"

123

"Viva la Musica", takmicenje solfedja i teorije muzike, mart 2015. u Sremskoj Mitrovici. Učenicima solfeđa mentor je bio prof. Dejan Kujundžić, a za teoriju muzike prof. Marina Kovač. Postignuti su sledeći rezultati:

Solfeđo:
Ana Parčetić, I nagrada
Vesna Živković, II nagrada
Milica Nenadić, pohvala

Teorija muzike:
Danijela Vagić, II nagrada
Robert Bešlin III nagrada
Valentina Sukola, pohvala