XII festival vojvodjanske tambure Kula, 11.03.2015.

123

Na tradicionalnom festivalu učenika vojvodjanskih tamburaša naši predstavnici su osvojili sledeće nagrade:

Osnovna muzička škola:
Kolović Marko, i nagrada
Antunić David, ii nagrada

Srednja muzička škola:
Gradinac Nikola, i nagrada
Mastilović Marko, ii nagrada
Rončević David, ii nagrada

Tamburaški orkestar naše škole u saradnji sa etno smerom (tradicionalno pevanje) je osvojio i nagradu.
Nastavnici- mentori: Đura Parčetić, Marina Kovač, Ivana Madžarac i klavirska pratnja Ružica Pavlović.