Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko

123

12. Međunarodno takmičenje mladih muzičkih talenata „Davorin Jenko" u Beogradu, odvijalo se u dve etape: od 13. - 18. 02. 2015. nastupili su klaviristi, a od 27. februara do 09. marta duvači.
Od klavirista muzičku školu „Petar Konjović" predstavljali su: Milorad Ćirić, klasa prof. Marija Obrenović i Ana Ostojić, klasa prof. Marina Džukljev. Milorad je osvojio treću nagradu, dok je Ana dobila pohvalu.