Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko

123

Na medjunarodnom takmičenju „Davorin Jenko", održanom u Beogradu, 07.03.2015. nastupili su oboisti
Našu školu je predstavljao Petar Malbaša iz klase prof. Gordane Basta Molnar uz klavirsku pratnju prof. Miroslava Popovića.
Petar je osvojio 99,5 bodova - prvu nagradu.