9. Međunarodno takmičenje mladih pijanista Šabac 01-05. mart 2015

123

Na upravo održanom takmičenju pijanista , maturanti naše škole su postigli sledeće rezultate:
Ostojić Ana 80,00 bodova, III nagrada, klasa prof. Marina Džukljev

Ćirić Milorad 77,00 bodova, III nagrada, klasa prof. Marija Obrenović