Međunarodno tekmičenje DAVORIN JENKO 2015. Beograd, Trubači

123

Na medjunarodnom takmičenju "Davorin Jenko" u Beogradu održanom u februaru 2015. učenici iz klase prof. Zoltana Lukačević uz klavirsku pratnju prof. Ksenije Trebovac postigli su sledeće rezultate:
A pred-kategorija
Černuš Aleksej Srbija 98.5 I-2
B pred-kategorija
Gvozdenac Nenad Srbija 98.67 I-3
C kategorija
Merei Vladimir Srbija 90 II-4