Takmičenje Slavenski

123

Na takmičenju „Slavenski" u Novom Sadu (kraj maja 2014.)

Učestvovali su:
Hedvig Oršovai, prva nagrada, klavir, klasa prof. Dunja Novčić
Endre Oršovai, prva nagrada, klavir, klasa prof. Dunja Novčić
Luka Škibola, druga nagrada, klavir, klasa prof. Lea Porobić
Jelena Vojinović, druga nagrada, klavir, klasa prof. Radovan Jovanović
Tara Grubešić, druga nagrada, klavir, klasa prof. Radovan Jovanović
Laura Sladek, treća nagrada, klavir, klasa prof. Radovan Jovanović