Vojvođanski festival klasične gitare

123

Na Vojvodjanskom festivalu klasične gitare održanom u Novom Sadu od 21.-23.04. 2014. Godine učenici naše škole su postigli sledeće rezultate:

Valentina Krempatić sa osvojenih 96,7 bodova osvojila je prvu nagradu, klasa Aleksandra Spasojević.
Viktor Đurić, sa osvojenih 82,5 bodova osvojio je treću nagradu, klasa Zlatko Kamerer.

Viktro Lučić, nastupio je u revijalnom delu i svojio 96 bodova, prvu nagradu i kao poklon je u svojoj kategoriji dobio klasičnu gitaru. Klasa Zlatko Kamerer.