Rezultati republičkog takmičenja 2014.

123

Na Republičkom takmičenju održanom u Beogradu od 01.04.- 0.04.2014. učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:
LANA KUCURSKI, gitara, klasa Aleksandra Spasojević, II nagrada 88.33 boda
VALENTINA KREMPATIĆ, gitara, klasa Aleksandra Spasojević, I nagrada 96,67 bodova
VIKTOR ĐURIĆ, gitara, klasa Zlatko Kamerer,
I nagrada 95,67 bodova
KSENIJA JANKOVIĆ, violončelo, klasa Adriana Županek, pohvala 71,67 bodova
SENJA MALBAŠA I MILORAD ĆIRIĆ, kamerni duo „Pianocello", klasa Aleksanda Đurić, II nagrada 89,75 bodova