XIV takmičenju mladih pijanista u Zrenjaninu

123

Na XIV takmičenju mladih pijanista u Zrenjaninu, održanom 22.marta 2014. Mina Litvai iz klase Marije Obrenović je osvojila prvu nagradu u kategoriji prvih razreda osnovne muzičke škole.