Rezultati naših učenika na Festivalu vojvođanske tambure

123

Rezultati naših učenika na Festivalu vojvođanske tambure:

Marko Kolović, I nagrada, klasa Đura Parčetić, klavirska saradnja Ružica Pavlović
Kaić Tamara, I nagrada, klasa Đura Parčetić, klavirska saradnja Ružica Pavlović
Marko Mastilović, I nagrada, klasa Marina Antunić, klavirska saradnja Ružica Pavlović
Kamerni sastav, I nagrada, klasa Đura Parčetić, klavirska saradnja Ružica Pavlović