Dani muzike u Bačkoj Topli

123

Na „Danima muzike" održanim u Bačkoj Topoli 08.03. 2014., Ksenija Janković, III r., violončelo, smš, iz klase prof. Adriane Županek osvojila je prvu nagradu. Klavirska saradnja Lea Porobić.
Arpad Feher, III r., violina, smš iz klase prof. Tanje Radišić osvojio je III nagradu. Klavirska saradnja prof. Ružica Pavlović.