Medjunarodno takmičenje „Davorin Jenko

123

Na medjunarodnom takmičenju „Davorin Jenko" održanom u Beogradu 08.03.2014. oboisti niže muzičke škole, iz klase prof. Gordane Basta Molnar su osvojili sledeće nagrade:
Petar Malbaša sa osvojenih 100 poena poneo je titulu laureat takmičenja.
Melanija Zurković sa osvojenih 98,75 bodova osvojila je prvu nagradu.
Klavirska saradnja prof. Marta Malbaša.