Takmičenje u solo pevanju Vera Kovač Vitkai

123

Takmičenje u solo pevanju Vera Kovač Vitkai u Novom Sadu. Predkategorija Iva Čičovački I nagrada, Kristina Afič II nagrada. U I kategoriji Aleksandra Zvicer II nagrada (I nije dodeljena). Klasa Silvia Minea, klavirska saradnja Ruzica Tanasić.