Marina Maunić I 1 nagrada i 100 poena

123

Na međunarodnom festivalu Isidor Bajić u Novom Sadu naša učenica Marina Maunić I 1 nagrada i 100 poena. Marina je u klasi Irene Mijailović.