Takmičenje Petar Konjović

123

Takmičenje "Petar Konjović" u Beogradu: Dušan Dakić je osvojio III nagradu. Klasa Silvia Minea, klavirska saradnja Ružica Pavlović.