Takmičenje Jovan Jovičić

123

Takmičenje "Jovan Jovičić" u Novom Sadu. Pretkategorija: Minja Zidarević I nagrada, Vuk Milošević II nagrada. I kategorija Filip Krempatić I nagrada, Taša Kucurski II nagrada. Svi u klasi Aleksandre Spasojević.