Medjunarodno takmičenje tamburaša Požega

123

Medjunarodno takmičenje tamburaša, Požega, Hrvatska. U klasičnoj kategoriji David Antunić je osvojio prvu nagradu, a u folklornoj drugu (prva nije dodeljena). Klasa Marina Kovač, klavirska saradnja Ružica Pavlović.