Međunarodno takmičenje tamburaša u Požegi

123

Međunarodno takmičenje tamburaša u Požegi, Hrvatska. Marko Kolović II nagrada, Marko Jovanović II nagrada. Klasa Marina Kovač, klavirska saradnja Ružica Pavlović.