Republičko takmičenje - Tambura

123

Republičko takmičenje. Tambura a basprim David Antunić II nagrada, tambura e prim Marko Jovanović III nagrada. Klasa Marina Kovač, klavirska saradnja Ružica Pavlović