Festival vojvođanske tambure u Bačkoj Palanci

123

Festival vojvođanske tambure u Bačkoj Palanci. Lea Bagi I nagrada. David Antunić I nagrada, Marko Kolović I nagrada, Marko Jovanović I nagrada! Lea je u klasi Đure Parčetića, a ostali u klasi Marine Kovač. Klavirska saradnja Ružica Pavlović.