Takmičenje solfeđista u Požarevcu

123

Takmičenje solfeđista u Požarevcu: Simona Mašić I nagrada, Olivera Minić I nagrada, Stefan Novak I nagrada, Helena Vasiljević III nagrada, Tara Kasap III nagrada. Simona, Helena i Tara su u klasi Nevenke Despotović, a Stefan i Olivera u klasi Tamare Ranisavljev.