Femus 2018

123

Takmičenje Femus u Subotici. Marko Jojić II nagrada, Lazar Krstevski II nagrada, Luka Marei II nagrada. Svi su učenici u klasi miloša Radovića. Klavirska saradnja Lea Porobić.