Takmičenje Vera Kovač Vitkai

123

Takmičenje solo pevača "Vera Kovač Vitkai" u Novom Sadu - Dušan Dakić I nagrada, Aleksandra Zvicer II nagrada. Klasa Silvia Minea, klavirska saradnja Ružica Pavlović.