Medjunarodno takmičenje drvenih duvača

123

Medjunarodno takmičenje drvenih duvača
Požarevac, 22.04.2017.

Na takmičenju je učestvovao Luka merei, II nagrada, 93.66 b

Klasa: prof. Miloš radović
Korepeticija: prof. Lea porobić