Republičko takmičenje 2017.

123

Republičko takmičenje 2017.Beograd, 25.03.- 09.04.2017
Na republičkom takmičenju naši učenici su postigli sledeće uspehe:

SOLO PEVANJE:
DUŠAN DAKIĆ, I nagrada 97,67 bodova, klasa: prof. Silvia Minea ,korepeticija: prof. Miroslav Popović
TEA SAVOVIĆ, II nagrada, 93,33 bodova, klasa: prof. Silvia Minea , korepeticija: prof. Marija Jelovac
NINA JAKICA, II nagrada, 87 bodova, klasa: prof. Silvia Minea , korepeticija: prof. Marija Jelovac
SUJER MILICA, II nagrada, 90.33 boda, klasa: prof.Jelena Janjić, korepeticija: Miloš Mitić
ALEKSANDRA ZVICER, III nagrada, 81 bod, klasa: prof. Silvia Minea , korepeticija: prof. Marija Jelovac
FILIP HROMČIK, III nagrada, 83.33 boda, klasa prof. Silvia Minea, korepeticija: prof. Marija Jelovac
MIONA ILIĆ, I nagrada; 95.67 bodova, klasa: prof. Silvia Minea , korepeticija: prof. Marija Jelovac

TRUBA:
ALEKSEJ ČERNUŠ, I nagrada; LAUREAT, 99 bodova, klasa: prof. Zoltan Lukačević, korepeticija: prof.Ksenija Trebovac
NENAD GVOZDENAC, I nagrada, 99 bodova, klasa: prof. Zoltan Lukačević, korepeticija: prof.Ksenija Trebovac
VLADIMIR MEREI, II nagrada, 88.25 bodova, klasa: prof. Zoltan Lukačević, korepeticija: prof.Ksenija Trebovac

KLAVIR:
HEDVIG ORŠOVAI, II nagrada, 93.33 boda, klasa: prof. Marija Jelovac
RELJA NIKOLAJEVIĆ, II nagrada, 94 boda , klasa: prof. Lea Porobić
KATARINA MALBAŠA, II nagrada, 92.67 bodova, klasa: prof. Nikola Radaković
JOVANA RADONČIĆ, I nagrada, 95 bodova, klasa: prof. Lea Porović

KAMERNI SASTAV VIOLINA „CRESCENDO":
STEFAN IVETIĆ, TARA KASAP, MIA STANKOVIĆ BAKOŠ I SIMONA MAŠIĆ, II nagrada, 86 bodova, klasa: prof Jovana Marković

KLAVIRSKI TRIO: MARKO PAVLOVIĆ, JOVANA RADONČIĆ, ANA ZELIĆ, I nagrada; 96,5 bodova, klasa: prof.Milena Radović i prof.Lea Porobić

KLARINET: LUKA MEREI, III nagrada, 84.67, klasa: prof. Miloš Radović, korepeticija: prof. Lea Porobić
FLAUTA: HELENA VASILJEVIĆ, III nagrada, 81 b. klasa: prof. Dejana Živković, korepeticija: prof. Ksenija Trebovac

OBOA: PETAR MALBAŠA, I nagrada, 97.67 b.; klasa: prof.Gordana Basta Molnar, korepeticija: prof. Marta Malbaša