Festival Gitara Asocijacija Gitarista Vojvodine

123

Nastupili su:

Taša Kucurski, I nagrada, 95.33b
Dušan Nenadić, I nagrada 96b
Vuk Milošević, II nagrada, 90b
Filip Krempatić, III nagrada, 79.66b
Lana Kucurski, III nagrada, 82.25b

klasa: prof. Aleksandra Spasojević