Festival „Isidor Bajić

123

Na festivalu „Isidor Bajić" nastupili su učenici klavirskog odseka:
Antonina Perić, prva nagrada, 98 bodova, klasa Marta Malbaša
Aleksandar Gubica, prva nagrada, 97 bodova, klasa Marija Obrenović
Marina Maunić, prva nagrada, 96 bodova, klasa Irenke Mijailović
David Perić, prva nagrada, 94.33 boda, klasa Marija Jelovac