CD dečijih pesama

123

Ovaj audio CD je snimljen na inicijativu profesora Mihajla Parčetića, u okviru muzičkog zabavišta Muzičke škole "Petar Konjović", Sombor. Odabrane pesme obogaćuju vokabular dece, podstiču pravilnu dikciju, šire glasovni opseg i pogodne su za razvijanje muzičke memorije, osećaja za frazu, ritam isl. Takođe, CD pruža i potencijal da olakša obradu određenih nastavnih jedinica u muzičkim školama.

Urednik i producent ovog CD-a je profesorka Željka Milošević koja je zajedno sa svojim učenicima sa smera Dizajn zvuka i muzička produkcija, u okviru nastavne prakse, radila na produkciji CD-a koji broji 11 pesama.

Za već postojeće melodije i tekstove, sledeći učenici su uradili autorske aranžmane: Ivona Damjanović, Ivana Pantić, Iva Vukas, Milica Fina, Bojana Filipović, Zlatko Janjušević i Vukasin Radulović. Snimanje i obradu zvuka izveli su učenici sa smera Dizajn zvuka i muzička produkcija. Luka Škibola je bio zadužen za mix i master. Ivona Damjanović je otpevala sve pesme dok je Mihajlo Parčetić svirao klavir.
Profesor Mihajlo za ovaj CD kaže:

"Ovaj CD predstavlja nastojanje da se prevaziđe problem nepostojanja zvučnih zapisa za bogatu literaturu dečijih pesama. Kao takav će nam biti od velike koristi pri daljem radu, a nadam se da će svoju primenu naći i u okviru drugih predmeta.
Izabrane pesme su samo jedan deo onoga što radimo u našoj predškolskoj grupi “Ciciban”. U pitanju su kvalitetne dečije pesme na koje su učenici izuzetno pozitivno reagovali.  Izabrali smo  pesme koje u sebi sadrže neki element iz oblasti melodike ili ritma, ili literarni tekst koji je pisac obogatio stručnim terminima iz oblasti muzike, kako bi mogle biti od koristi prilikom obrade istih u kasnijim razredima.
Budući da su ove pesme primarno predviđene za decu predškolskog uzrasta, učenike koji još nisu muzički pismeni, u muzičkom zabavištu se obrađuju po sluhu. Delimo ih na male, zaokružene, fraze čijim spajanjem na kraju dolazimo do naučene pesme u celini. Korišćenje ovih pesama u kasnijim razredima bi podrazumevalo upotrebu notnog zapisa.
Sadržaj ovog CD-a ima potencijal da olakša obradu određenih nastavnih jedinica i podstakne predavače na drugačije pristupe ili da upotpuni njihov već postojeći pristup gradivu. Odabrane pesme obogaćuju vokabular dece, ispravnim tretmanom teksta podstiču pravilnu dikciju, šire glasovni opseg, olakšavaju obradu određenih melodijskih pokreta, ritmičkih figura itd. Pesme su pogodne za razvijanje muzičke memorije, osećaja za frazu, ritam i sl."

Izdavač i pokrovitelj tiraža od 50 komada je Muzička škola "Petar Konjović", a CD je zaveden pod ISBN brojem 978-86-905000-1-7, CIP katalogizacija u publikaciji: Biblioteka Matice Srpske COBISS.SR-ID 112321033. Dizajn omota uradio je bivši učenik škole Uroš Terzija.

Numere sa CD-a:

 

Dečije Pesme · CD dečijih pesama