Upis u srednju muzičku školu

123

Kalendar upisa za 2018

SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA, UPIS ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

Upis u srednju muzičku školu za školsku 2018/19. God.

Za smerove:

Vokalno instrumentalni

 

  • Muzički saradnik - teoretičar
  • Muzički saradnik - etnomuzikolog
  • Dizajner zvuka

 

Prijavljivanje kandidata:

 

  • Petak, 11.05.2018. Od 09:00-14:00h
  • Ponedeljak, 14.05.2018. Od 09:00-14:00h

 

Potrebna dokumentacija:

 

 

 

 

  1. Prijava (dobija se u muzičkoj školi)
  2. Potvrda osnovne muzičke škole da je upisan u završni razred
  3. Prijavljivanje vandrednih učenika - starijih od 17 godina

 

Prijamni ispiti će biti održani:

PONEDELJAK

28. MAJ

10:00

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

(diferencijalni ispit)

-glavni predmet

UTORAK

29. MAJ

10:00 ISPIT ZA NIVO MUZIČKE ŠKOLE - teorija
11:00 ISPIT ZA NIVO MUZIČKE ŠKOLE - solfeđo

PETAK

01. JUN

10:00 DIKTAT (Teoretski odsek, Muzička produkcija)
10:00 SOLFEĐO (vokalno-instrumentalni odsek)
11:00 TEST IZ TEORIJE (Teoretski odsek, Muzička produkcija)

SUBOTA

02. JUN

10:00 - (po rasporedu) GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)

NEDELJA

03. JUN

11:00 - (po rasporedu)

USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Teoretski odsek, Muzička produkcija)

Napomena: (Učenici koji polažu prijemni ispit na dva odseka polažu solfeđo i teoriju po programu teoretskog odseka a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob)