Novi spot Dizajnera zvuka

123

Spot čiju su kompletnu muzičku i video produkciju uradili učenici i dizajneri zvuka, sadašnji i bivši. Sve je snimano u studiju koji naša škola koristi za nastavu na ovom smeru.