Upis u nižu muzičku školu za školsku 2017/18. God.

123

Provera sluha biće odžana u:

  • Ponedeljak , 8.05.2017. 17:00-20:00h
  • Utorak, 9.05.2017. 17:00-20:00h
  • Subota, (13.05.2017. 9:00-12:00h)

Prijave za upis možete dobiti u kancelariji škole.
Više informacija na tel 025 412 054